This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Kolorektální karcinomy

klinická onkologie, Kolorektální karcinom

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., z Lékařské fakulty UK v Plzni se zaměřil především na imunoterapii kolorektálního karcinomu. V úvodu představil data týkající se nivolumabu u nestabilních mismatch repair deficientních pacientů ve studii fáze II, která se ukázala jako velmi nadějná. Dále hovořil o pozitivních výsledcích pembrolizumabu ve studii fáze III KEYNOTE-177. Slibná se ukázala také data ze studie fáze II, v níž byla použita kombinace regorafenibu s nivolumabem u pacientů s mismatch repair proficientním kolorektálním karcinomem s mikrosatelitovou stabilitou (MSI). Zde poukázal také na podíl pacientů s pravostrannými, levostrannými a rektálními karcinomy, což jsou údaje výrazně ovlivňující léčebnou odpověď. Další studie, o které prof. Fínek hovořil, zkoumala opět regorafenib, tentokrát v kombinaci se sintilimabem, inhibitorem PD-1 u pacientů s non-MSI-high metastatickým kolorektálním karcinomem. Závěrem svého vystoupení položil několik otázek: Tvoří pacienti s Lynchovým syndromem opravdu 5 % nemocných? Jaká je úloha chemoterapie a checkpoint inhibitorů? Co s nemocnými s proficientní mismatch repair, u nichž je účinnost checkpoint inhibitorů přibližně o 80 % nižší? Jaké výsledky přinese studie s kombinací chemoterapie a atezolizumabu u pacientů stadia III kolorektálního karcinomu s deficientní mismatch repair?


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. – Kolorektální karcinomy

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu