This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Kolorektální karcinomy

klinická onkologie, Kolorektální karcinom

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Souhrn

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., z Lékařské fakulty UK v Plzni se zaměřil především na imunoterapii kolorektálního karcinomu. V úvodu představil data týkající se nivolumabu u nestabilních mismatch repair deficientních pacientů ve studii fáze II, která se ukázala jako velmi nadějná. Dále hovořil o pozitivních výsledcích pembrolizumabu ve studii fáze III KEYNOTE-177. Slibná se ukázala také data ze studie fáze II, v níž byla použita kombinace regorafenibu s nivolumabem u pacientů s mismatch repair proficientním kolorektálním karcinomem s mikrosatelitovou stabilitou (MSI). Zde poukázal také na podíl pacientů s pravostrannými, levostrannými a rektálními karcinomy, což jsou údaje výrazně ovlivňující léčebnou odpověď. Další studie, o které prof. Fínek hovořil, zkoumala opět regorafenib, tentokrát v kombinaci se sintilimabem, inhibitorem PD-1 u pacientů s non-MSI-high metastatickým kolorektálním karcinomem. Závěrem svého vystoupení položil několik otázek: Tvoří pacienti s Lynchovým syndromem opravdu 5 % nemocných? Jaká je úloha chemoterapie a checkpoint inhibitorů? Co s nemocnými s proficientní mismatch repair, u nichž je účinnost checkpoint inhibitorů přibližně o 80 % nižší? Jaké výsledky přinese studie s kombinací chemoterapie a atezolizumabu u pacientů stadia III kolorektálního karcinomu s deficientní mismatch repair?


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. – Kolorektální karcinomy

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu