This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Kolorektální karcinomy

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. z onkologické kliniky VFN ve svém vystoupení prezentoval výsledky randomizované studie fáze III KEYNOTE-177, porovnávající imunoterapii, konkrétně pembrolizumab oproti chemoterapii u pokročilého kolorektálního karcinomu s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou, v němž pembrolizumab prokázal signifikantní zlepšení přežití bez progrese oproti chemoterapii v léčbě první linie. Léčba pembrolizumabem byla také provázena méně nežádoucími účinky. Lepší výsledky dosáhl co do účinnosti, toxicity i kvality života. Prof. Petruželka zdůraznil doporučení provádět u všech pacientů s kolorektálními karcinomy vyšetření mikrosatelitní nestability. Zmínil také další zajímavou studii GARNET, která použila monoklonální látku proti PD-1 dostarlimab a prokázala její účinnost u vysoce předléčených nemocných s mikrosatelitovou nestabilitou.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Luboš Petruželka - Kolorektální karcinomy

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu