This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Kolorektální karcinomy

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. z onkologické kliniky VFN ve svém vystoupení prezentoval výsledky randomizované studie fáze III KEYNOTE-177, porovnávající imunoterapii, konkrétně pembrolizumab oproti chemoterapii u pokročilého kolorektálního karcinomu s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou, v němž pembrolizumab prokázal signifikantní zlepšení přežití bez progrese oproti chemoterapii v léčbě první linie. Léčba pembrolizumabem byla také provázena méně nežádoucími účinky. Lepší výsledky dosáhl co do účinnosti, toxicity i kvality života. Prof. Petruželka zdůraznil doporučení provádět u všech pacientů s kolorektálními karcinomy vyšetření mikrosatelitní nestability. Zmínil také další zajímavou studii GARNET, která použila monoklonální látku proti PD-1 dostarlimab a prokázala její účinnost u vysoce předléčených nemocných s mikrosatelitovou nestabilitou.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Luboš Petruželka - Kolorektální karcinomy

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu