This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Kolorektální karcinom – nové možnosti imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Na otázku nových možností imunoterapie kolorektálního karcinomu odpovídal prof. Petruželka. Možnosti léčby pokročilých stadií kolorektálních karcinomů jsou omezeny především na chemoterapii a terčovou léčbu. Imunoterapie checkpoint inhibitory se u kolorektálních karcinomů zatím zdála být neúčinná. Nicméně stanovení mikrosatelitové nestability může být prognostickým i prediktivním markerem pro imunoterapii.

Podobné

15. 3. 2021 | CZE

Využití robotické chirurgie v onkourologii

chirurgie, klinická onkologie, karcinom prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

15. 3. 2021 | CZE

Využití metody NGS (Sekvenování nové generace) v...

klinická onkologie

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

12. PragueONCO

15. 3. 2021 | CZE

Onkogynekologie – Radikální operace u karcinomu...

klinická onkologie, karcinom prsu

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

12. PragueONCO VIRTUAL

Další videa


Partneři projektu