This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

Karcinomy žaludku a GEJ

gastroenterologie, klinická onkologie

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Souhrn

S novinkami z ASCO GI v sekci nádory jícnu a žaludku seznámil doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Zaměřil se na dvě klinicky orientované přednášky věnované problematice udržovací léčby, která má minimalizovat toxicitu a ušetřit pacienty nežádoucích účinků, a na další dvě týkající se biomarkerů. Studie JAVELIN Gastric 100 zkoumala udržovací léčbu avelumabem po chemoterapii vs. pokračování chemoterapie, výsledky hovořily ve prospěch avelumabu, které prokázaly delší trvání léčebné odpovědi a menší toxicitu. V další studii PLATFORM byli pacienti s HER2- léčeni standardní chemoterapií kapecitabinem a durvulumabem. Výsledky potvrdily léčebnou odpověď jen v rameni s durvulumabem a výraznější efekt ve skupině PD-L+ a u nádorů s vysokou mutační náloží. Další studie se věnovala biomarkerům a časné detekci onemocnění pomocí cirkulující nádorové DNA. Poslední studie se zabývala otázkou, v jaké fázi onemocnění bychom měli přistoupit k vyšetření biomarkerů. Prokázala významný benefit imunoterapie oproti chemoterapii. Byl zdůrazněn význam stanovení EBV pozitivity, neboť EBV+ pacienti mají dobrou odpověď na imunoterapii. Závěrem lze shrnout, že je třeba vyšetřit MSI a PD-L1 před zahájením první linie léčby, EBV+ pro stratifikaci pacientů do klinických studií s imunoterapií a HER2, v případě úvah o znovunasazení HER2 inhibitorů.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. – Karcinomy žaludku a GEJ_Igor Kiss

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu