This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Karcinomy žaludku a GEJ

klinická onkologie, gastroenterologie

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu se ve své přednášce zabývala novinkami roku 2021 v léčbě karcinomu jícnu a žaludku a těch, které zazněly na ESMO 21 a ASCO GI 2022. Týkaly se především imunoterapie a chemoterapie. U karcinomu jícnu se zaměřila na roli předoperační radioterapie u nádorů GEJ (studie NEOAEGIS) a adjuvantní imunoterapii po kurativní předoperační léčbě nádorů GEJ (CheckMate 577). Dále se věnovala roli imunoterapie v léčbě metastatického onemocnění (KeyNote 590 a CheckMate 648). Co se týká problematiky metastatického karcinomu GEJ a žaludku, zabývala se rolí imunoterapie v léčbě metastatického onemocnění, studií CheckMate 649), MSI-High adenokarcinomem žaludku (NEONIPIGA) a studií GO2.

Závěrem shrnula, že u lokálně pokročilého karcinomu jícnu a gastroezofageální junkce je u pacientů, u nichž nedošlo k úplné patologické kompletní remisi předoperační terapií, standardem adjuvantní imunoterapie nivolumabem (1 rok). Standardem lokálně pokročilého adenokarcinomu jícnu je perioperační chemoterapie, nebo předoperační chemoradioterapie. Standardem léčby lokálně pokročilého adenokarcinomu žaludku je perioperační chemoterapie (zůstává otázkou, zda se týká i MSI-high karcinomů).

Pro praxi pak platí, že budoucím standardem u skupiny HER2 neg. a CPS ≥ 5 metastatického karcinomu žaludku je terapie nivolumabem + chemoterapie. Zároveň by všichni pacienti měli být testováni na MSI-high/dMMR (nutnost CHT?). U „křehkých pacientů“ je možná redukce dávky na 60 % bez kompromitace efektu.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. – Karcinomy žaludku a GEJ

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu