This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | CZE

Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny

gastroenterologie, Karcinom pankreatu, klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Ve své přednášce seznámil prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., posluchače s novinkami, které zazněly na 2020 Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu. Zdůraznil, že doba přežití nemocných s karcinomem pankreatu je nejkratší ve srovnání s ostatními nádory a že systémová léčba má stále své místo ve všech stadiích onemocnění a u pokročilých stadií onemocnění je vhodná její kombinace s lokální terapií. K novým možnostem léčby patří PARP inhibitory a imunoterapie checkpoint inhibitory (pouze pro MSI-H). Zmínil také výsledky zahraničních studií (HALO 109-301, SEQUOIA) a hovořil o doporučeních NCCN pro rané stadium pankreatického duktálního adenokarcinomu a o guidelines pro neoadjuvantní a adjuvantní terapii karcinomu slinivky. Diskutován je začátek zahájení adjuvantní léčby, CT vyšetření po chirurgickém výkonu, algoritmus léčby, tumor agnostická léčba, sekvenování terapie v závislosti na projevech neurotoxicity, udržovací terapie, role precizní medicíny. Cestou k prodloužení přežití je selektivní léčba specifických podskupin podle NGS markerů. Všichni nemocní s karcinomem pankreatu by měli být vyšetřeni genovým panelem pro hereditární syndromy, a to bez ohledu na přítomnost rodinné anamnézy. Prodloužení přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu lze docílit sekvenováním udržovacích terapií. Důvody pro nejhorší výsledky léčby karcinomu pankreatu spočívají v: pozdní diagnostice, rychlém lokálním šíření a časném metastazování, vysokém procentu recidiv po chirurgickém výkonu a v rezistenci na konvenční terapii.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny_Luboš Petruželka

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu