This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | CZE

Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny

klinická onkologie, karcinom pankreatu

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB a IPVZ Praha) se ve své prezentaci zabýval problematikou karcinomů pankreatobiliárního traktu. Prezentoval výsledky jednotlivých studií a na jejich základě formuloval praktická doporučení. Testování potenciálně targetabilních somatických genových aberací (NGS, RNA a DNA) a mikrosatelitové instability/mismatch repair deficiency doporučil pro pacienty s lokálně pokročilými a metastazujícími karcinomy pankreatobiliárního traktu, u kterých je plánována protinádorová léčba. Zdůraznil, že molekulární testování je nutné provést co nejdříve, a význam selektivní léčby pro zlepšení léčebných výsledků. Zároveň doporučil testování zárodečných mutací u všech pacientů s diagnózou karcinomu pankreatu ve všech klinických stadiích.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu