This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny

klinická onkologie

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. z Onkologické kliniky VFN se ve své přednášce věnoval karcinomům pankreatu a podjaterní krajiny. Hovořil o zařazení radioterapie u hraničně resekabilního karcinomu pankreatu, pro který existuje sedm definic a interpretace klinických výsledků je obtížná vzhledem k rozdílným léčebným protokolům. Optimální terapie nebyla zatím stanovena, základem je multimodalitní léčebný postup (systémová léčba s následujícím restagingem a chemoterapií). Nechirurgickou léčbu musí předcházet histologická verifikace. Dále prezentoval poznatky ze setkání ASCO GI® 2021, konkrétně výsledky studie Alliance A021501. V další části se věnoval karcinomům podjaterní krajiny, kde je medián doby přežití nádorů žlučových cest do jednoho roku. Nadějně se jeví terčová terapie na základě sekvenace. Důležitá je optimalizace genomického testování (multiplexní genomické testování nové generace). Hovořil také o dvou u nás zatím nedostupných lécích – ivosidenibu a infigratinibu. Závěrem zdůraznil nutnost mezioborové spolupráce (funkční „tumor board“), komplexní léčby, precizní personalizované medicíny, klinického využití biomarkerů a individualizace léčby.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Luboš Petruželka - Karcinomy slinivky břišní a podjaterní krajiny

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu