This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | CZE

S těhotenstvím spojený karcinom prsu

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie, karcinom pankreatu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souhrn

Autor: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Karcinom prsu spojený s těhotenstvím (PABC) je stále relativně vzácná diagnóza. Počet pacientů se však zvyšuje kvůli odkládání prvního těhotenství do pozdějšího věku a celkově se zvyšujícímu výskytu tohoto onemocnění. Během těhotenství se jedná o nejčastější zhoubný nádor. Výsledky léčby nejsou dosud uspokojivé. PABC je diagnostikován se zpožděním a obvyk­le se jedná o nepříznivý histologický typ nádoru. Léčba takových pacientů vyžaduje centralizaci. V současné době je jasné, že léčba a prognóza gestačního karcinomu prsu se liší od karcinomu prsu diagnostikovaného až po narození dítěte. To může zvýšit naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou a dostupné údaje nám mohou pomoci upravit přístup k léčbě, revidovat obecná dopo­ručení pro léčbu a nejen zvýšit počet pacientů, kteří dosáhnou remise, ale také prodloužit život pacientek s metastatickým PABC v dobré kvalitě života. Na základě našich údajů je metastatické šíření PABC nejpravděpodobnější během 1–2 let po diagnóze, průběh onemocnění je pak rychlý a přežití pacientů s generalizací je obvykle krátké.

Rakovina prsu spojená s těhotenstvím (PABC) je definována jako rakovina prsu diagnostikovaná během těhotenství (BCP) nebo v prvním poporodním roce či kdykoli během laktace. Karcinom prsu vyskytující se během těhotenství je zvláštní klinickou situací, protože při plánování léčby je třeba brát v úvahu osud matky i plodu. Karcinom prsu diagnostikovaný po porodu představuje vysoce rizikovou podskupinu rakoviny prsu mladých žen. Vzhledem k mladému věku je nemoc častěji spojena s dědičnými mutacemi rizikových genů. Nádor má obvykle vyšší růstovou aktivitu a je diagnostikován v pokročilejší fázi. Proto se v klinické praxi častěji setkáváme s potřebou léčby pacientů s velmi pokročilým stadiem rakoviny, s přítomností kostních nebo viscerálních metastáz. Prospektivní studie karcinomu prsu během těhotenství jsou velmi vzácné a většina klinických důkazů je omezena na retrospektivní případové zkušenosti a kazuistiky. V období po porodu je obtížné najít kontrolní skupinu pacientů z důvodu nejasnosti časové hranice pro PABC a nedostatečného počtu žen stejného věku s rakovinou prsu, které nikdy nerodily.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – S těhotenstvím spojený karcinom prsu_Petra Tesařová

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu