This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

21. 1. 2021 | CZE

Karcinom prsu v imunokompromitovaném terénu po orgánové transplantaci

klinická onkologie, karcionm prsu

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Souhrn

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., ze švédského Sunderby Hospital se ve své přednášce zaměřil na problematiku orgánových transplantací a nádorů, konkrétně na karcinom prsu po orgánové transplantaci. Hned v úvodu nastínil několik zásadních otázek, na které pak během své prezentace odpovídal: Je možné použít orgán pacienta s nádorem k orgánové transplantaci? Je možné provést orgánovou transplantaci u nemocného s malignitou? Jaká je incidence malignit u pacientů po orgánových transplantacích? Jaká je charakteristika karcinomu prsu u pacientek po orgánových transplantací? Jaká jsou specifika péče o pacientky po orgánové transplantaci s karcinomem prsu? Uvedl také zajímavou kazuistiku pěti pacientek, které získaly orgány téže ženy, a vývoje jejich onemocnění.


Prezentace ke stažení

  • doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. – 2 Jan Novotný_Karcinom prsu v imunokompromitovaném terénu

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu