This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

25. 1. 2019 | CZE

Imunoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku

klinická onkologie, nádory hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Souhrn

Autor: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinická data ze studií s moderní imunoterapií založenou na inhibici útlumu protinádorové imunitní odpovědi blokádou mezibuněčné komunikace v tzv. imunologických kontrolních bodech postupně mění léčebné standardy u řady malignit včetně skvamózních karcinomů hlavy a krku.

V současné době máme k dispozici klinická data zejména ze studií s anti-PD-1 terapií (nivolumab, pembrolizumab) pro rekurentní/metastatické skvamózní karcinomy hlavy a krku. První větší studií, která rokázala u části pacientů účinnost anti-PD-1 terapie, byla studie KEYNOTE-012, ve které byla v kohortě 132 pacientů s rekurentními skvamózními karcinomy hlavy a krku zaznamenána celková odpověď po pembrolizumabu u významně předléčených pacientů (16 %) a doba trvání odpovědi 2,4–27,7 měsíce. Efekt anti-PD-1 protilátek byl následně potvrzen v randomizovaných studiích III. fáze, a to jak pro nivolumab (CheckMate 141), tak pro pembrolizumab (KEYNOTE-040). Do obou studií byli zařazováni pacienti s rekurentními/ metastatickými skvamózními karcinomy hlavy a krku po selhání režimu s platinovým derivátem. V obou studiích byla anti-PD-1 léčba porovnávána s terapií vybranou zkoušejícím (cetuximab v monoterapii, docetaxel nebo metotrexát).

Z podzimní konference ESMO 2018 máme k dispozici předběžné výsledky studie KEYNOTE-048, která hodnotila přínos pembrolizumabu samotného a pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií proti standardnímu režimu cetuximab-cisplatina-5-fl uorouracil (podle studie EXTREME). Přestože nebyla dokončena statistická analýza pro jednotlivé podskupiny, lze předpokládat, že zlepšení celkového přežití pacientů v obou experimentálních ramenech proti rameni standardnímu povede ke schválení léčebného postupu příslušnými autoritami a změně standardu pro 1. linii léčby rekurentních/metastatických skvamózních karcinomů hlavy a krku.

V blízké době očekáváme výsledky studií s dalšími anti-PD-1 a anti-PD-L1 protilátkami nebo léčebnými kombinacemi, které je zahrnují, a to pro rekurentní/metastatické skvamózní karcinomy hlavy a krku, ale hlavně pro kurativně léčené pacienty s lokálně pokročilými nádory v kombinaci s radioterapií, případně chirurgií.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. – Imunoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku - Vošmik

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu