This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | ENG

Immunotherapy of lung cancer

klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie

Prof. Solange Peters, MD, PhD

Souhrn

Prof. Solange Peters, MD, PhD z Lausanne University Hospital a Ludwig Institute ve Švýcarsku se ve své přednášce zaměřila na duální imunoterapii a budoucnost léčby pokročilé rakoviny plic. Uvedla, že kontrolní body imunity jsou spojeny s inhibicí protinádorové imunitní odpovědi, že anti-CTLA-4 a anti-PD-(L)-1 mají odlišné, ale vzájemně se doplňující mechanizmy reaktivující imunitní systém a že jejich kombinace prokázala přínos v dlouhodobém přežití pacientů s melanomy, karcinomy ledvin (RCC) a nemalobuněčnými karcinomy plic (NSCLC), kterým se ve své prezentaci věnovala nejvíce. Zmínila studie s jednotlivými přípravky a hovořila o nadějných výsledcích kombinace imunoterapie s chemoterapií. Limitaci imunoterapie zatím představují chybějící biomarkery. V této souvislosti zmínila některé možné prediktivní biomarkery. V závěru se věnovala mezoteliomu a inovativním přístupům k jeho léčbě.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu