This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 10. 2016 | CZE

II. Boření mýtů v léčbě mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Jan Špaček, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Michal Vočka

Webináře na téma problematiky terapie metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) a nových možností jeho léčby se zúčastnili MUDr. Jan Špaček, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Michal Vočka. Ukazuje se, že také v případě mCRC je unikátní léčba konkrétního pacienta, tzv. personalizovaná léčba, tou správnou volbou. Důležitou pro indikaci vyšetření je lokalizace primárního tumoru. Pravostranné nádory mají odlišný embryologický původ a jiné cévní zásobení. Odlišný je i jejich výskyt, převažují nádory na levé straně. Liší se také projevy a symptomatologie CRC, rozložení biomarkerů a výskyt genových mutací v závislosti na lokalizaci. Prezentovány byly molekulární a morfologické klasifikační modely CRC. Rozdíly se projevují rovněž v různém přístupu k léčbě pravostranných a levostranných CRC. Lepší prognózu mají pacienti s levostrannými nádory, ve studiích (CRYSTAL, FIRE-3, PEAK, PRIME,181, CALGB/SWOG) byly prokázány lepší parametry OS, PFS i ORR. Hovořilo se rovněž o studii fáze 3 TAILOR týkající se 1. linie léčby mCRC s RAS wt, která potvrdila účinnost kombinace erbitux + FOLFOX v porovnání s pacienty, kteří dostali pouze FOLFOX, a její tolerabilitu. Byly prezentovány také zkušenosti s cetuximabem na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze v prvoliniové léčbě mCRC RAS wt.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, urologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Další videa

Partneři projektu