This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

18. 10. 2016 | CZE

II. Boření mýtů v léčbě mCRC

klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Jan Špaček, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Michal Vočka

Souhrn

Webináře na téma problematiky terapie metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) a nových možností jeho léčby se zúčastnili MUDr. Jan Špaček, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Michal Vočka. Ukazuje se, že také v případě mCRC je unikátní léčba konkrétního pacienta, tzv. personalizovaná léčba, tou správnou volbou. Důležitou pro indikaci vyšetření je lokalizace primárního tumoru. Pravostranné nádory mají odlišný embryologický původ a jiné cévní zásobení. Odlišný je i jejich výskyt, převažují nádory na levé straně. Liší se také projevy a symptomatologie CRC, rozložení biomarkerů a výskyt genových mutací v závislosti na lokalizaci. Prezentovány byly molekulární a morfologické klasifikační modely CRC. Rozdíly se projevují rovněž v různém přístupu k léčbě pravostranných a levostranných CRC. Lepší prognózu mají pacienti s levostrannými nádory, ve studiích (CRYSTAL, FIRE-3, PEAK, PRIME,181, CALGB/SWOG) byly prokázány lepší parametry OS, PFS i ORR. Hovořilo se rovněž o studii fáze 3 TAILOR týkající se 1. linie léčby mCRC s RAS wt, která potvrdila účinnost kombinace erbitux + FOLFOX v porovnání s pacienty, kteří dostali pouze FOLFOX, a její tolerabilitu. Byly prezentovány také zkušenosti s cetuximabem na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze v prvoliniové léčbě mCRC RAS wt.

Podobné

7. 10. 2022 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

21. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerologie, melanom, klinická onkologie, otorinolaryngologie, vnitřní lékařství, gastroenterologie, výživa, imunoterapie onkologických onemocnění, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

1. 10. 2021 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další, , ,

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu