This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | ENG

Identifying Targets for the Development of Innovative Immuno-Oncological Medicine and Developing Predictors of Success for Immuno-Oncological Treatments

gastroenterologie, klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

Gal Markel, MD, PhD

Souhrn

Prof. Markel z Izraele se ve své prezentaci s názvem „Identifikace cílů pro vývoj inovativní imunoonkologické medicíny a stanovení prediktorů úspěšné imunoonkologické léčby“ zaměřil na budoucnost imunoonkologie a seznámil posluchače s výsledky svého pracoviště – Ella Lemelbaum Institute of Immuno-Oncology, Scheba Medical Center. Zdůraznil úlohu personalizované léčby zhoubných nádorů. Představil nový přístup – koncept tzv. „reversed personalized medicine“, spočívající v přípravě pacienta na konkrétní terapii. Za největší klinickou výzvu považuje primární a sekundární rezistenci na blokádu PD-1. Hovořil konkrétně o léčbě melanomů. Jeho pracoviště se soustředí na hledání nových cílů imunoterapie a probíhající obecné procesy. Používají různé typy analýz, např. RNAseq, proteomická vyšetření. Stimulují aerobní metabolizmus a manipulují metabolizmus tumorových buněk in vitro. V současné době zkoumají tyto procesy také in vivo na zvířecích modelech. Vycházejí z toho, že převedením anaerobního metabolizmu na aerobní stav by mohlo dojít ke znovuobnovení antigenicity a imunologickým změnám. Paralelně provádějí také odlišné bioinformatické analýzy, na jejichž základě vydělují sedm hlavních clusterů souvisejících s odpovědí a primární rezistencí. Zdůraznil roli antigenu c-MYC v primární PD-1 rezistenci a zdůvodnil význam přidání inhibitorů MAPK. V závěrečné části se zabýval otázkou, zda lze u pacientů indukovat generalizovanou modulaci imunitní odpovědi. Hovořil také o vztahu mikrobioty a imunitního systému a vztahu mezi mikrobiomem a úspěšnou či neúspěšnou odpovědí na imunoterapii. Z toho vyplývá otázka, zda lze pouze predikovat, kteří pacienti budou na léčbu odpovídat, či přímo přeprogramovat imunitní systém těchto pacientů. V Scheba Medical Center se zaměřili na pacienty s melanomem, u nichž měla alterace mikrobiomu vyvolat imunitní a poté klinickou odpověď. Prof. Markel seznámil posluchače s výsledky studie na toto téma, kde se podařilo kompletně alterovat imunitní odpověď, a potvrdila se tak účinnost nové metody „reversed personalized medicine“.


Prezentace ke stažení

  • Gal Markel, MD, PhD – Identifying New Targets for Immuno-oncology_Gal Markel

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu