This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Hot news in Targeted Therapy – Targeting BRAF and RET

klinická onkologie, karcinom plic

Vivek Subbiah, MD

Souhrn

Profesor Vivek Subbiah přijel na kolokvium z MD Anderson Cancer Center v Texasu, aby posluchače kolokvia seznámil s aktuálními novinkami v léčbě rakoviny plic. Obsahem jeho prezentace byly studie zaměřené na specifické genetické mutace BRAF nalezené v nádoru bez ohledu na jeho lokalizaci (basket trials), terapie BRAF u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), signální dráha RET a RET inhibitory v RET fúzi + NSCLC. Onkogen BRAF se vyskytuje v 5–10 % veškerých malignit v humánní medicíně, a proto je účinné jeho ovlivnění cílenou léčbou, odpověď na léčbu činí u NSCLC 42 %. Hovořil o výsledcích studií s vemurafenibem, dabrafenibem plus trametinebem. Slibné výsledky dosahuje také terapie cílená na mutaci RET, v níž se používají multikinázové přípravky, LOXO-292, BLUE-667, které jsou účinnými selektivními RET inhibitory. Hovořil také o účinnosti selpercatinibu. RET inhibitory přirovnal doslova k hrdinům. Zdůraznil také význam genomického testování. Závěrem uvedl data zaznamenávající pokles mortality na rakovinu plic v USA, k čemuž přispívají zejména prevence, omezení kouření a screeningové programy.


Prezentace ke stažení

  • Vivek Subbiah, MD – Hot News in Targeted Therapy - Targeting BRAF and RET_Vivek Subbiah

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu