This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

High-risk Neuroblastoma Survivors show signs of Immunosenescence early after Therapy and Retain increased Myeloid Cell Activation Status

klinická onkologie

MUDr. Jan Frič

Souhrn

MUDr. Jan Frič se ve své přednášce zaměřil na imunitní senescenci, konkrétně na již několik let vyvíjený projekt. Ten vychází z předpokladu, že ke stárnutí imunitního systému dochází ve spojení s onkologickou léčbou. Zdůraznil, že je důležité zaměřit výzkum na dlouhodobě přeživší pacienty. Na projektu se podílejí Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno a Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Zmínil některé principy stárnutí organizmu a buněčného stárnutí a relativně novou kategorii stárnutí imunitního systému, při kterém dochází ke změnám např. lymfocytů, paměťových buněk, zánětlivého stavu, myeloidních buněk. Hovořil také o markerech, které by mohly pomoci při stratifikaci přeživších pacientů a při identifikaci rizika pozdních následků léčby. Dále se zaměřil na koncept testovaný na neuroblastomech, ale platný pro všechny přeživší pacienty dětských onkologických onemocnění s dlouhou perspektivou života. Otázka zní, nakolik se u nich projevuje imunosenescence již v mladším věku. Představil již publikované výsledky výzkumu, při kterém byl měřen imunosenescentní fenotyp. Změny byly patrné např. v cytokinech a imunitních buňkách a změny v myeloidní imunitě byly dlouhodobé. Důležité je na základě markerů identifikovat pacienty s vyšším rizikem vývoje pozdních následků a navázat s nimi spolupráci, spočívající v prevenci a častějších kontrolách. Cílem je tedy na základě imunofenotypu pacienty stratifikace a věnovat zvýšenou péči těm, u nichž je vyšší riziko dlouhodobějších následků. Závěrem MUDr. Frič představil jednotlivé české i zahraniční instituce zapojené do projektu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Jan Frič – High-risk Neuroblastoma Survivors show signs of Immunosenescence early after Therapy and Retain increased Myeloid Cell Activation Status

Podobné

16. 5. 2023 | CZE

Advances in intratumoral immunotherapy of solid tumors...

imunoterapie onkologických onemocnění

Sarah Haebe

14. PragueONCO

16. 5. 2023 | CZE

TILs

klinická onkologie

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

14. PragueONCO

16. 5. 2023 | CZE

TMB friend or foe

klinická onkologie

MUDr. Ľudmila Křížová

14. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu