This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

20. 1. 2021 | CZE

Hepatocelulární karcinom

klinická onkologie

MUDr Eugen Kubala

Souhrn

MUDr Eugen Kubala z Onkologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice seznámil posluchače s novinkami v oblasti hepatocelulárního karcinomu (HCC) se zaměřením na 1. a 2. linii léčby. Co se týká budoucnosti léčby HCC, do 1. linie se zařadila studie IMbrave 150. Její výsledky OS jsou stejné jako dvě linie monoterapie tyrosinkinázovými inhibitory (TKI). Podobných výsledků je schopen i pembrolizumab v l. linii, jak ukázala studie KEYNOTE 224, kohorta 2. Ve 2. linii se ukazuje, že kombinace ipilimumab + nivolumab má obrovský potenciál po selhání TKI v 1. linii. Otázka kombinace transkatétrové arteriální chemoembolizace (TACE) + TKI (sorafenib) je nadále otevřená. Zvolení správné sekvenční léčby se zatím učíme. Bude potřeba dalších dat, abychom při současném množství nových látek, které máme k dispozici, zvolili správný postup.


Prezentace ke stažení

  • MUDr Eugen Kubala – Eugen Kubala - Hepatocelulární karcinom

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu