This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Hepatocelulární karcinom

gastroenterologie, klinická onkologie

MUDr. Eugen Kubala

Souhrn

Aktuality z ASCO GI v oblasti hepatocelulárního karcinomu představil MUDr. Eugen Kubala. Hovořil o strategii léčby HCC stadia BCLC B a C, kde přibyly nové léčebné přípravky, omezené možnosti jsou však v oblasti monoterapie, kde vzniká otázka, zda v ní pokračovat. Optimální se zdá být kombinace anti-VEGF protilátek (bevacizumab, regorafenib, kabozantinib) s imunoterapií (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA4). Byly prezentovány nadějné výsledky studie IMbrave 150, jejímiž primárními cíli byly PFS a OS, hodnotily se také vliv léčby na kvalitu života pacienta, fyzické schopnosti a nežádoucí účinky. Došlo k oddálení zhoršení kvality života a kombinační léčba dosáhla lepších výsledků ve všech hodnocených parametrech oproti monoterapii. Zmíněny byly také výsledky studie CzechMate 040 s použitím kombinace nivolumab ± ipilimumab + kabozantinib a zmíněn imunomodulační účinek kabozantinibu. Porovnávány byly výsledky léčby dvojkombinace a trojkombinace, kde byla čísla podobná, takže by měla být postačující dvojkombinace. Budoucnost léčby pokročilého a metastazujícího HCC spočívá v kombinovaná léčbě, jak jednoznačně dokazují výsledky studie IMbrave 150.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Eugen Kubala – Hepatocelulární karcinom_Eugen Kubala

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu