This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | CZE

GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC dnes a zítra

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c,

Souhrn

Autorský kolektiv: prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c,, prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D., prof. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.

Gestační trofoblastická nemoc představuje spektrum jednotek od potenciálně maligních molárních těhotenství až po raritní vysoce maligní, rychle metastazující formy choriokarcinomů. Co se změnilo v posledních 20 letech a jaké jsou trendy?

PREMALIGNÍ – MOLÁRNÍ TĚHOTENSTVÍ
Nejvýraznější změnou je časná detekce abnormálně se vyvíjejících těhotenství díky standardní dostupnosti ultrazvuku v gynekologických ordinacích. Tento fenomén výrazně změnil klasickou symptomatologii molárních těhotenství a výrazně snížil morbiditu, kterou přinášely evakuace extrémně zvětšených děloh. Monitorování po evakuaci je dnes díky dostupnosti kvalitních hCG kitů snadné a v České republice standardizované u registrujících gynekologů včetně kritérií pro referování do centra, což minimalizuje pokročilá stadia a ukvapené nadléčení. Kriticky diskutována jsou i kritéria FIGO 2018 pro sledování postmolárních těhotenství.

MALIGNÍ FORMY GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÉ NEMOCI
Padesát procent maligních forem gestační trofoblastické nemoci však vzniká po potratech, porodech či mimoděložním těhotenství. Tato onemocnění přinášejí řadu diagnostických úskalí. Současný skórovací systém podle WHO 2018 rozděluje gestační trofoblastické nemoci na low a high risk s hranicí 7 bodů. Trend současnosti je však individualizace managementu léčby. Klasifi kace low risk 1–4 body, intermediate
5–7 bodů, high risk 8–12 bodů a ultra high nad 13 bodů je v praxi racionálnější a vystihuje lépe současné trendy individualizované léčby gynekologických malignit.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c, – Gestační trofoblastická nemoc_Lukáš Rob

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu