This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | CZE

GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC dnes a zítra

gynekologie a porodnictví, klinická onkologie

prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c,

Autorský kolektiv: prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c,, prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D., prof. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.

Gestační trofoblastická nemoc představuje spektrum jednotek od potenciálně maligních molárních těhotenství až po raritní vysoce maligní, rychle metastazující formy choriokarcinomů. Co se změnilo v posledních 20 letech a jaké jsou trendy?

PREMALIGNÍ – MOLÁRNÍ TĚHOTENSTVÍ
Nejvýraznější změnou je časná detekce abnormálně se vyvíjejících těhotenství díky standardní dostupnosti ultrazvuku v gynekologických ordinacích. Tento fenomén výrazně změnil klasickou symptomatologii molárních těhotenství a výrazně snížil morbiditu, kterou přinášely evakuace extrémně zvětšených děloh. Monitorování po evakuaci je dnes díky dostupnosti kvalitních hCG kitů snadné a v České republice standardizované u registrujících gynekologů včetně kritérií pro referování do centra, což minimalizuje pokročilá stadia a ukvapené nadléčení. Kriticky diskutována jsou i kritéria FIGO 2018 pro sledování postmolárních těhotenství.

MALIGNÍ FORMY GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÉ NEMOCI
Padesát procent maligních forem gestační trofoblastické nemoci však vzniká po potratech, porodech či mimoděložním těhotenství. Tato onemocnění přinášejí řadu diagnostických úskalí. Současný skórovací systém podle WHO 2018 rozděluje gestační trofoblastické nemoci na low a high risk s hranicí 7 bodů. Trend současnosti je však individualizace managementu léčby. Klasifi kace low risk 1–4 body, intermediate
5–7 bodů, high risk 8–12 bodů a ultra high nad 13 bodů je v praxi racionálnější a vystihuje lépe současné trendy individualizované léčby gynekologických malignit.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Lukáš Rob, CS.c, – Gestační trofoblastická nemoc_Lukáš Rob

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu