This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Fertilitu šetřící léčba u pacientek s karcinomem endometria a ovaria

klinická onkologie

MUDr. Filip Frühauf, PhD

Souhrn

Cílem přehledové přednášky je shrnout součas­ná doporučení pro fertilitu zachovávající léčbu u pacientek s karcinomem endometria a ova­ria. Přednáška se zaměřuje na indikační krité­ria, léčebné postupy i následnou dispenzarizaci. Hlavními tématy jsou onkologická bezpečnost tohoto typu terapie i úspěšnost koncepce a do­nošení těhotenství. Přednáška vychází z nej­novějších poznatků týkajících se problematiky včetně zapojení molekulárně genetické klasifi­kace nádorů.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Filip Frühauf, PhD – Fertilitu šetřící léčba u pacientek s karcinomem endometria a ovaria

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu