This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

27. 1. 2022 | CZE

Fertilitu šetřící léčba u pacientek s karcinomem děložního hrdla

klinická onkologie

prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD.

Souhrn

Prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD., z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha se se svými posluchači podělil o zkušenosti s fertilitu šetřící léčbou pacientek s karcinomem děložního hrdla. Specifikum tohoto nádoru je, že kromě onkologických rizik je třeba zvažovat i rizika perinatologická, zejména riziko předčasného porodu. Karcinom děložního hrdla se vyskytuje hodně u žen ve fertilním věku. Při výběru pacientek pro fertilitu šetřící léčbu je třeba vzít v úvahu tři parametry: stav lymfatických uzlin, stav parametrií a charakteristiky tumoru. V současnosti jsou používány čtyři metody provádění těchto výkonů, o kterých prof. Sláma hovořil: konizace, vaginální trachelektomie, vaginální radikální trachelektomie a abdominální radikální trachelektomie. Cíle nových léčebných postupů spočívají ve zlepšení perinatologických výsledků, zachování onkologické bezpečnosti a umožnění léčby širšímu spektru pacientek. Neměl by být ovlivněn uzlinový staging, výkony by měly být méně radikální – s vynecháním resekce parametrií a u pacientek s nádorem větším než dva centimetry by měla být podána neoadjuvantní chemoterapie, která však stále zůstává experimentálním postupem. K nezodpovězeným otázkám patří onkologická bezpečnost méně radikálních postupů fertilitu šetřící léčby, léčba nádorů větších než čtyři centimetry, léčba „pseudobulky“ nádorů, prognostický význam neoadjuvantní chemoterapie a léčba žen bez ujasněných reprodukčních plánů. V závěrečné části prof. Sláma představil data z reálné praxe, a to z protokolu FERTISS CEEGOG CX-03/ENGOT-CX14, do něhož se zapojilo 44 center ze 13 zemí.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD. – Fertilitu šetřící léčba u pacientek s karcinomem děložního hrdla

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu