This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

24. 1. 2019 | CZE

Endoskopická léčba časných nádorů jícnu

klinická onkologie

MUDr. Zuzana Rábeková

Autorský kolektiv: MUDr. Jana Krajčíová, MUDr. Zuzana Vacková, doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. AGAF

ÚVOD
Karcinom jícnu je v současnosti celosvětově 8. nejčastější malignitou a jeho incidence v Evropě je cca 4,5 případu/100 000/rok. Incidence adenokarcinomu dramaticky stoupá, v některých zemích se jedná o častější nádor oproti dlaždicobuněčnému karcinomu. Problémem zůstává pozdní diagnostika, většina nádorů jícnu je bohužel diagnostikována v pokročilých stadiích, a proto je mortalita téměř totožná s incidencí.

METODY A VÝSLEDKY
Předpokladem úspěšné endoskopické léčby je zejména včasný záchyt maligních a premaligních (dysplastických) lézí. U Barrettova jícnu je proto nezbytná pravidelná endoskopická surveillance s protokolárními biopsiemi a eventuálně i screening rizikových skupin. Pro časnou detekci malých lézí je zásadní provedení vyšetření endoskopem s vysokým rozlišením s použitím chromoendoskopie (kyselina octová), eventuálně většení a elektronického barvení (například NBI). V detekci časných dlaždicobuněčných lézí je důležitá chromoendoskopie s Lugolovým roztokem. Pacienti s Barrettovým jícnem a prokázanou intraepiteliální neoplazií jsou kandidáti endoskopické léčby – endoskopické (slizniční) resekce všech viditelných lézí a/nebo ablační terapie ploché „barrettovské“ sliznice. Endoskopická resekce v kombinaci s radiofrekvenční ablací je nyní považována za zlatý standard v terapii časného karcinomu v terénu Barrettova jícnu. U pacientů s časným dlaždicobuněčným karcinomem je indikována endoskopická submukózní disekce. Resekční endoskopické techniky (endoskopická resekce a endoskopická submukózní resekce) jsou užitečné jak z hlediska diagnostické přesnosti, tak z hlediska přesného histopatologického stagingu a mohou vést k úspěšnému léčebnému zákroku bez nutnosti další chirurgické intervence nebo onkologické terapie. U adenokarcinomu jícnu je vhodnou indikací k endoskopické léčbě nádor, který zasahuje maximálně do horní třetiny submukózy (< 500 μm, sm1 invaze), kdy je riziko metastatického postižení uzlin malé (1–8 %). Spinocelulární karcinom má kritéria přísnější, za kurativně endoskopicky odstraněný nádor lze považovat pouze slizniční nádor (m3 invaze).

ZÁVĚR
S aktuálními pokroky v oblasti endoskopie je nyní možné léčit dysplazii nebo časné nádory jícnu pouze endoskopicky. Díky tomu se dramaticky snížila morbidita a mortalita – u endoskopické léčby je prakticky nulová.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Zuzana Rábeková – Endoskopická léčba časných nádorů jícnu_Zuzana Rábeková

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu