This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

30. 1. 2020 | ENG

Current Posibilities and Future Prospects of Immunotherapy in Breast Cancer

klinická onkologie, karcinom prsu

Daniele Generali, MD, DPhill

Souhrn

Daniele Generali, MD, DPhil, z univerzity v Italském Terstu vystoupil na kolokviu, aby posluchače seznámil se současnými možnostmi a budoucností imunoterapie u karcinomu prsu. V úvodu hovořil o cílené terapii. U triple negativního typu karcinomu prsu (TNBC), který se celosvětově podílí na 20 % rakoviny prsu, postihuje zejména mladší ženy do 40 let věku a ve srovnání s ostatními subtypy se projevuje agresivně a má horší prognózu, se vzhledem k absenci cíle používá chemoterapie, která však neposkytuje dostatečnou léčbu. Ta vyžaduje díky heterogenitě TNBC komplexní přístup. Nadějnou se jeví právě imunoterapie. Prognostický význam mohou mít u TNBC vyšší hladiny tumor infiltrujících lymfocytů (TILs). Hovořil také o roli PD-1/PD-L1. Imunoterapie je u TNBC vhodná především vzhledem ke genomické nestabilitě a vysokému počtu genetických mutací produkujících více neoantigenů a zvyšujících imunogenicitu. Právě vysoká mutační zátěž tumoru (TMB) je prediktivním biomarkerem pro terapii check point inhibitory. Hovořil také o tom, zda je používat v první či následných liniích léčby. Aktuálně schválenou léčbou metastatického TNBC je atezolizumab + nab-paklitaxel, slibně se vyvíjí výzkum neoadjuvantní chemoterapie + imunoterapie, dále adjuvantní imunoterapie u pacientů s patologickou kompletní odpovědí na neoadjuvantní chemoterapii a další kombinovaná léčba založená na imunoterapii. Prezentoval také výsledky studie IMpassion130, z níž vyplynulo, že pacienti s nově diagnostikovaným, metastatickým a neresekabilním, lokálně pokročilým TNBC by měli být rutinně testování na PD-L1 IC, což umožní stanovit, zda pro ně bude léčba atezolizumabem + nab-paklitaxelem přínosná. Hovořil také o dalších probíhajících neoadjuvantních studiích.


Prezentace ke stažení

  • Daniele Generali, MD, DPhill – Current Posibilities and Future Prospects of Immunotherapy in Breast Cancer_Daniele Generali

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu