This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

29. 1. 2020 | ENG

Circulating Biomarkers in Precision Oncology and Immunooncology

alergologie a klinická imunologie, klinická onkologie

Filip Janku, MD, PhD

Souhrn

Filip Janku, MD, PhD z amerického MD Anderson Cancer Center vystoupil s přednáškou na téma cirkulujících biomarkerů v precizní onkologii a imunoonkologii. Soustředil se především na koncept tekuté biopsie. Věnoval se zejména jejímu využití v klinické praxi, a to indikacím k léčbě, účinnosti monitoringu, molekulárnímu profilování v reálném čase, technologiím ve vývoji nových cílených protinádorových léků a časné detekci. Představil např. koncept dynamického sledování cirkulující nádorové DNA k detekci pseudoprogrese, metodu ultrasenzitivní detekce cirkulující nádorové DNA, která pomáhá identifikovat pacienty s vysokým rizikem rekurence v časných stadiích melanomu, nebo princip cíleného metylačního sekvenování plazmatické volné cirkulující DNA u pokročilého karcinomu. Závěrem shrnul svou přednášku do několika bodů: Tekutá biopsie je přínosná pro personalizovanou cílenou terapii a imunoterapii tím, že poskytuje snadno získatelný materiál pro analýzu mutací. Tekutá biopsie je vhodná při hodnocení účinnosti, zejména pokud nelze využít zobrazovací metody, nebo je jejich interpretace problematická. Lze ji použít k monitorování molekulárního profilu a klonální evoluce a k detekci mechanizmů rezistence u pacientů podstupujících léčbu rakoviny. Využívá se v klinických studiích k zefektivnění farmakodynamických parametrů. Má potenciál určit prognózu, stanovit časnou detekci, recidivu a progresi onemocnění.


Prezentace ke stažení

  • Filip Janku, MD, PhD – Circulating Biomarkers in Precision Oncology and Immunooncology_Filip Janku

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu