This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

CHIRURGICKÁ LÉČBA RAKOVINY PLIC SE ZAMĚŘENÍM NA LÉČBU ČASNÝCH STADIÍ

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Souhrn

Autor: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Chirurgická léčba je základním kamenem léčby u časných stadii nemalobuněčného karcinomu plic. Zlatým standardem je lobektomie a syste­matická mediastinální lymfadenektomie. U vyso­ce rizikových pacientů může být ve velmi selek­tovaných případech zvážena sublobární resekce.

Videoasistovaná miniinvazivní resekce se stává metodou volby pro rychlejší zotavení pacientů, nižší morbiditu a srovnatelnou onkologickou efektivitu ve srovnání s otevřenými výkony. Ro­boticky asistované resekce se rovněž stávají me­todou volby chirurgické léčby.

Pro dobré výsledky je klíčová centralizace do vy­sokoobjemových specializovaných center. V ČR byla v rámci sekundární centralizace vytvořena síť vysoce specializovaných pneumoonkochirur­gických center, kde by chirurgická léčba měla být soustředěna.


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. – Chirurgická léčba rakoviny plic se zaměřením na léčbu časných stadií_Robert Lischke

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu