This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Changing treatment landscape in a/m Urothelial Cancer

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

Dr. med. Richard Cathomas

Dr. med. Richard Cathomas z University of Zurich, Switzerland, se ve své prezentaci zaměřil na změny v léčbě uroteliálního karcinomu. V počátku zmínil prvoliniovou léčbu do r. 2017 a historická data týkající se aplikace cisplatiny v porovnání s karboplatinou. Dále hovořil o zapojení checkpoint inhibitorů a prezentoval výsledky jednotlivých studií s pembrolizumabem a atezolizumabemm. Co se týká léčby metastatického uroteliálního karcinomu v r. 2022, rozdělil ji na pacienty vhodné a nevhodné k léčbě s aplikací platiny. Dále představil například výsledky léčby erdafitinibem a konjugované monoklonální protilátky enfortumab vedotin a sacituzumab govitekan. Hovořil také o doporučeních European Association of Urology na r. 2022 pro terapii v další linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu. Závěrem shrnul, že v prvoliniové léčbě metastatického uroteliálního karcinomu je v chemoterapii upřednostňována cisplatina, při nevhodnosti atezolizumabu či pembrolizumabu je na zvážení aplikace checkpoint inhibitoru a udržovací avelumab je vhodnou volbou po chemoterapii. V dalších liniích je vhodné zkontrolovat FGFR mutace a standardní péčí po předchozí platině a CPI je enfortumab vedotin.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu