This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | CZE

Changing treatment landscape in a/m Urothelial Cancer

klinická onkologie, urologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

Dr. med. Richard Cathomas

Souhrn

Dr. med. Richard Cathomas z University of Zurich, Switzerland, se ve své prezentaci zaměřil na změny v léčbě uroteliálního karcinomu. V počátku zmínil prvoliniovou léčbu do r. 2017 a historická data týkající se aplikace cisplatiny v porovnání s karboplatinou. Dále hovořil o zapojení checkpoint inhibitorů a prezentoval výsledky jednotlivých studií s pembrolizumabem a atezolizumabemm. Co se týká léčby metastatického uroteliálního karcinomu v r. 2022, rozdělil ji na pacienty vhodné a nevhodné k léčbě s aplikací platiny. Dále představil například výsledky léčby erdafitinibem a konjugované monoklonální protilátky enfortumab vedotin a sacituzumab govitekan. Hovořil také o doporučeních European Association of Urology na r. 2022 pro terapii v další linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu. Závěrem shrnul, že v prvoliniové léčbě metastatického uroteliálního karcinomu je v chemoterapii upřednostňována cisplatina, při nevhodnosti atezolizumabu či pembrolizumabu je na zvážení aplikace checkpoint inhibitoru a udržovací avelumab je vhodnou volbou po chemoterapii. V dalších liniích je vhodné zkontrolovat FGFR mutace a standardní péčí po předchozí platině a CPI je enfortumab vedotin.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu