This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | ENG

CAR T-Cell therapy for solid tumors

klinická onkologie

Gianpietro Dotti, MD

Souhrn

Gianpietro Dotti, MD, z Univerzity v Severní Karolíně, vede výzkumný tým v Centru pro léčbu a výzkum rakoviny v Linebergeru na Programu buněčné imunoterapie nádorových onemocnění. Nemohl se účastnit PragueONCO osobně, jeho přednášku bylo možné sledovat online. Věnoval se v ní buněčné terapii solidních nádorů pomocí CAR-T léčby, využívající vlastní T-lymfocyty pacienta. Ty jsou v laboratoři upraveny vložením genetické informace pro receptor (CAR, chimérický antigenní receptor), který specificky rozpozná antigen na povrchu nádorových buněk pacienta a účinněji aktivuje T-lymfocyt. Objev výzkumníků by měl umožnit vyladit geneticky upravené imunitní buňky tak, aby se zvýšila jejich smrtící schopnost proti nádorům, nebo snížila jejich aktivita v případě závažných vedlejších účinků. Pro využití této terapie u solidních tumorů je důležitý především výběr vhodných antigenů, dále vícenásobné cílení, aby se zabránilo ztrátě antigenu a úniku nádoru, je třeba brát v úvahu také migraci/infiltraci T-lymfocytů do tumoru a počítat s fyzickými bariérami a imunosupresí.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu