This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

26. 1. 2022 | ENG

CAR T-Cell therapy for solid tumors

klinická onkologie

Gianpietro Dotti, MD

Gianpietro Dotti, MD, z Univerzity v Severní Karolíně, vede výzkumný tým v Centru pro léčbu a výzkum rakoviny v Linebergeru na Programu buněčné imunoterapie nádorových onemocnění. Nemohl se účastnit PragueONCO osobně, jeho přednášku bylo možné sledovat online. Věnoval se v ní buněčné terapii solidních nádorů pomocí CAR-T léčby, využívající vlastní T-lymfocyty pacienta. Ty jsou v laboratoři upraveny vložením genetické informace pro receptor (CAR, chimérický antigenní receptor), který specificky rozpozná antigen na povrchu nádorových buněk pacienta a účinněji aktivuje T-lymfocyt. Objev výzkumníků by měl umožnit vyladit geneticky upravené imunitní buňky tak, aby se zvýšila jejich smrtící schopnost proti nádorům, nebo snížila jejich aktivita v případě závažných vedlejších účinků. Pro využití této terapie u solidních tumorů je důležitý především výběr vhodných antigenů, dále vícenásobné cílení, aby se zabránilo ztrátě antigenu a úniku nádoru, je třeba brát v úvahu také migraci/infiltraci T-lymfocytů do tumoru a počítat s fyzickými bariérami a imunosupresí.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu