This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | ENG

Breaking news in breast cancer

klinická onkologie, karcionm prsu

Javier Cortés, MD PhD.

Souhrn

Javier Cortés, MD PhD, který působí v International Breast Cancer Center v Barceloně, ve Vall d’Hebron Institute of Oncology a v Medica Scientia Innovation Research (Barcelona, Spain & New Jersey, US), seznámil posluchače s aktuálními novinkami v oblasti rakoviny prsu. V úvodu hovořil o HR+/HER2- tumorech, o inhibitorech CDK 4/6 a představil výsledky studií s jednotlivými preparáty, např. palbociklibem, ribociklibem a abemaciklibem, elacestrantem, Ful + palbociklibem vs. Al + palbociklibem. Dále se věnoval triple negativním karcinomům prsu (TNBC), jejich heterogenitě a strategiím léčby. Opět vše dokumentoval na výsledcích konkrétních studií. Hovořil také o kombinaci PARPi (inhibitorů poly-ADP-ribóza polymerázy) a imunitních checkpoint inibitorů, či o konjugátech monoklonálních protilátek. V závěrečné části se zaměřil na preparáty používané ve studiích s tumory HER2+. V této souvislosti zmínil také případné nežádoucí účinky, jako např. intersticiální plicní onemocnění. Vystoupení zakončil svými závěry pro léčbu rakoviny prsu v jednotlivých liniích po kongresu ESMO: v 1. linii je vhodná terapie na bázi trastuzumabu + pertuzumabu, ve 2. linii trastuzumab deruxtekan, ale se znalostí toxického profilu, pro 3. linii doporučuje terapii založenou především na tukatinibu. Upozornil na silnou toxicitu neratinibu.

Podobné

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

NOVINKY V LIEČBE IMUNOTERAPIOU PRI KARCINÓME PĽÚC

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Zuzana Pribulová

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu