This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

28. 1. 2022 | ENG

Breaking news in breast cancer

klinická onkologie, karcionm prsu

Javier Cortés, MD PhD.

Souhrn

Javier Cortés, MD PhD, který působí v International Breast Cancer Center v Barceloně, ve Vall d’Hebron Institute of Oncology a v Medica Scientia Innovation Research (Barcelona, Spain & New Jersey, US), seznámil posluchače s aktuálními novinkami v oblasti rakoviny prsu. V úvodu hovořil o HR+/HER2- tumorech, o inhibitorech CDK 4/6 a představil výsledky studií s jednotlivými preparáty, např. palbociklibem, ribociklibem a abemaciklibem, elacestrantem, Ful + palbociklibem vs. Al + palbociklibem. Dále se věnoval triple negativním karcinomům prsu (TNBC), jejich heterogenitě a strategiím léčby. Opět vše dokumentoval na výsledcích konkrétních studií. Hovořil také o kombinaci PARPi (inhibitorů poly-ADP-ribóza polymerázy) a imunitních checkpoint inibitorů, či o konjugátech monoklonálních protilátek. V závěrečné části se zaměřil na preparáty používané ve studiích s tumory HER2+. V této souvislosti zmínil také případné nežádoucí účinky, jako např. intersticiální plicní onemocnění. Vystoupení zakončil svými závěry pro léčbu rakoviny prsu v jednotlivých liniích po kongresu ESMO: v 1. linii je vhodná terapie na bázi trastuzumabu + pertuzumabu, ve 2. linii trastuzumab deruxtekan, ale se znalostí toxického profilu, pro 3. linii doporučuje terapii založenou především na tukatinibu. Upozornil na silnou toxicitu neratinibu.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu