This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2015 | CZE

Boření mýtů v léčbě mCRC

Kolorektální karcinom, klinická onkologie, kolorektální karcinom

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., MUDr. Michaela Zezulová, MUDr. Radmila Lemstrová

Souhrn

Webinář na téma utkvělých představ o léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vedli prof. MUDRr. Bohuslav Melichar, Ph.D., MUDr. Michaela Zezulová a MUDr. Radmila Lemstrová. Kolorektální karcinom představuje jednu z prvních diagnóz, u kterých byla použita cílená terapie. Zavedená praxe v jeho léčbě začíná být někdy v rozporu s daty, která se nově objevovují. Mýtem č. 1 je, že bevacizumab plus standardní chemoterapie je optimální prvoliniovou léčbou mCRC (RAS wt). V souvislosti s vyšetřováním prediktivních biomarkerů se však u mCRC vyčlenilo několik podskupin, u kterých nevíme, jak postupovat na základě zastaralých dat. Hovořilo se o sekvenční léčbě na základě aktuálních evidence-based dat. Byl prezentován přehled cílených léků v terapii mCRC a mechanizmus jejich účinku a zásadní recentně publikované metaanalýzy dat u této diagnózy s důrazem na RAS wt populaci. Největší terapeutický přínos má léčba 1. linie, a to v parametrech OS, PFS i ORR. Anti-EGFR prokázaly vyšší OS a ORR v 1. linii oproti anti-VEGF. Zdá se, že sekvence léčby je důležitější než expozice pacienta jednotlivým režimům. Buňky rezistentní k EGFR inhibitorům zůstávají citlivé na anti-VEGF, proto je vhodné podání anti-VEGF ve 2. linii léčby. Mýtem č. 2 pak je, že inhibitory EGFR jsou stejné, na což navazuje představa, že imunitní systém nehraje roli v odpovědi na chemoterapii či cílenou léčbu, což se ukazuje, že není pravda. Byla prezentována data z aktuálních studií, prokazující, že cetuximab a panitumumab nejsou dvě zcela identické protilátky. V rámci diskuze se hovořilo o výsledcích diskutabilní studie CALGB, která probíhá 10 let a u které ještě nejsou k dispozici finální data.

Podobné

7. 10. 2022 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2022

21. 12. 2021 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

dermatovenerologie, melanom, klinická onkologie, otorinolaryngologie, vnitřní lékařství, gastroenterologie, výživa, imunoterapie onkologických onemocnění, nádory hlavy a krku

MUDr. Róbert Godál , MUDr.. Klaudia Gočárová, PhD., MUDr. Matěj Hrnčár, PhD., MUDr Branislav Bystrický, PhD., MPH

Eso Tour 2021

1. 10. 2021 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. , prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr. Marie Drösslerová, Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., a další, , ,

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu