This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

13. 10. 2015 | CZE

Boření mýtů v léčbě mCRC

Kolorektální karcinom, klinická onkologie, kolorektální karcinom

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., MUDr. Michaela Zezulová, MUDr. Radmila Lemstrová

Webinář na téma utkvělých představ o léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vedli prof. MUDRr. Bohuslav Melichar, Ph.D., MUDr. Michaela Zezulová a MUDr. Radmila Lemstrová. Kolorektální karcinom představuje jednu z prvních diagnóz, u kterých byla použita cílená terapie. Zavedená praxe v jeho léčbě začíná být někdy v rozporu s daty, která se nově objevovují. Mýtem č. 1 je, že bevacizumab plus standardní chemoterapie je optimální prvoliniovou léčbou mCRC (RAS wt). V souvislosti s vyšetřováním prediktivních biomarkerů se však u mCRC vyčlenilo několik podskupin, u kterých nevíme, jak postupovat na základě zastaralých dat. Hovořilo se o sekvenční léčbě na základě aktuálních evidence-based dat. Byl prezentován přehled cílených léků v terapii mCRC a mechanizmus jejich účinku a zásadní recentně publikované metaanalýzy dat u této diagnózy s důrazem na RAS wt populaci. Největší terapeutický přínos má léčba 1. linie, a to v parametrech OS, PFS i ORR. Anti-EGFR prokázaly vyšší OS a ORR v 1. linii oproti anti-VEGF. Zdá se, že sekvence léčby je důležitější než expozice pacienta jednotlivým režimům. Buňky rezistentní k EGFR inhibitorům zůstávají citlivé na anti-VEGF, proto je vhodné podání anti-VEGF ve 2. linii léčby. Mýtem č. 2 pak je, že inhibitory EGFR jsou stejné, na což navazuje představa, že imunitní systém nehraje roli v odpovědi na chemoterapii či cílenou léčbu, což se ukazuje, že není pravda. Byla prezentována data z aktuálních studií, prokazující, že cetuximab a panitumumab nejsou dvě zcela identické protilátky. V rámci diskuze se hovořilo o výsledcích diskutabilní studie CALGB, která probíhá 10 let a u které ještě nejsou k dispozici finální data.

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění, karcinom plic

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, PHD., doc. MUDr. Anton Dzian, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Karol Martinka, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Eso Tour 2022

13. 10. 2022 | SLO

IMUNOTERAPIA PRI ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, urologie, gynekologie a porodnictví, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Radovan Barila, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Róbert Biel, MUDr. Monika Žák

Eso Tour 2022

Další videa

Partneři projektu