This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Body and mind, tělo a mysl z perspektivy onkologických onemocnění

klinická onkologie, psychiatrie

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

MUDr. Martin Anders, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN se ves své přednášce věnoval velmi zajímavému tématu spojitosti mezi fyzickým a psychickým stavem člověka. V úvodu zmínil civilizační onemocnění a jejich příčiny, depresogenní životní styl a psychické poruchy, které zatěžují společnost. Prezentoval např. data depresivní poruchy v různých populacích, či prevalenci komorbidní depresivní poruchy u zánětlivých onemocnění. Dále se zaměřil na poruchy nálady u onkologicky nemocných a na vliv depresivní symptomatiky na prognózu nádorových onemocnění. Zmínil výsledky studií, které potvrdily kratší dobu přežití u depresivních nemocných s diagnostikovaným nádorovým onemocněním a vyšší míru mortality na nádorová onemocnění. Zdůraznil nutnost podrobnějšího klinického vyšetření s klasifikací dle MKN-10 a uvedl hodnotící škály pro úzkostnou poruchu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Martin Anders, Ph.D. – Body and mind, tělo a mysl z perspektivy onkologických onemocnění

Podobné

9. 10. 2023 | CZE

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Ľudmila Křížová, MUDr. Jan Špaček, MUDr. Michal Vočka, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. , Michal Zubaľ

IO FÓRUM – NOVINKY A KONTROVERZE IMUNOTERAPIE NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY 2023

14. 7. 2023 | SLO

IMUNOTERAPIA VO VYBRANÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZACH

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Michaela Miškovičová, PhD., PhD., MUDr. Silvia Jurišová, PhD., MUDr. Zuzana Pribulová, MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

30. 6. 2023 | SLO

AKÝ JE SÚČASNÝ ŠTANDARD V LIEČBE METASTATICKÉHO...

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění, dermatovenerologie

MUDr. Rastislav Gura

ESO Tour 2023 – Imunoterapia vo vybraných onkologických diagnózách

Další videa

Partneři projektu