This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Body and mind, tělo a mysl z perspektivy onkologických onemocnění

klinická onkologie, psychiatrie

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Souhrn

MUDr. Martin Anders, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN se ves své přednášce věnoval velmi zajímavému tématu spojitosti mezi fyzickým a psychickým stavem člověka. V úvodu zmínil civilizační onemocnění a jejich příčiny, depresogenní životní styl a psychické poruchy, které zatěžují společnost. Prezentoval např. data depresivní poruchy v různých populacích, či prevalenci komorbidní depresivní poruchy u zánětlivých onemocnění. Dále se zaměřil na poruchy nálady u onkologicky nemocných a na vliv depresivní symptomatiky na prognózu nádorových onemocnění. Zmínil výsledky studií, které potvrdily kratší dobu přežití u depresivních nemocných s diagnostikovaným nádorovým onemocněním a vyšší míru mortality na nádorová onemocnění. Zdůraznil nutnost podrobnějšího klinického vyšetření s klasifikací dle MKN-10 a uvedl hodnotící škály pro úzkostnou poruchu.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Martin Anders, Ph.D. – Body and mind, tělo a mysl z perspektivy onkologických onemocnění

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu