This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

31. 1. 2020 | CZE

Biomarkery imunoterapie a místo protinádorové imunoterapie v pneumoonkologii

klinická onkologie, karcinom plic

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., se ve své prezentaci zaměřil na problematiku biomarkerů imunoterapie a protinádorovou imunoterapii v pneumoonkologii. Rozvoj léčby solidních nádorů je podmíněn rozvojem léčebného armamentaria spočívajícím v chirurgii, radioterapii, chemoterapii, cílené léčbě, imunoterapii, systémové léčbě a personalizované onkologii. Hovořil o principech tumor-agnostická onkologie. Standardní léčbu nemalobuněčného (NSCLC) i malobuněčného karcinomu plic představuje v současnosti imunoterapie. Parametry pro její užití jsou: výkonností stav, PD-L1 status a nepřítomnost řídících mutací. Dále zmínil klíčové klinické studie fáze III v 1. linii léčby NSCLC, které potvrdily lepší výsledky monoterapie i kombinované léčby u skvamózních i neskvamózních typů NSCLC oproti dosud standardně užívaným ramenům. U limitované části pacientů však může léčba check point inhibitory vést k hyperprogresi nádorového onemocnění. Uvedl přehled potenciálních biomarkerů spojených s účinností zablokování inhibičních kontrolních bodů (ICB). Budoucnost je v kombinaci bio- a imunomarkerů. Popsal mechanizmy rezistence k imunoterapii ICB. Biomarkery rozdělil na fenotypické a genomické, lze díky nim předpovídat imunorezistenci a predikovat nežádoucí účinky. Zdůraznil roli personalizované imunoterapie a imuno-omiky jako cesty k výběru respondentů imunoterapie. Důležitá je také úloha střevního mikrobiomu, který má vliv na účinnost protinádorové léčby. Závěrem uvedl současný algoritmus pro indikaci imunoterapie na základě klinických studií (bez vztahu k úhradě).


Prezentace ke stažení

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Biomarkery imunoterapie a místo protinádorové imunoterapie v pneumoonkologii_Luboš Petruželka

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu