This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

22. 1. 2021 | CZE

Aktuální situace poskytování PRRT u NEN v ČR

klinická onkologie, neuroendokrinní nádory

MUDr. Kateřina Táborská

Souhrn

MUDr. Kateřina Táborská z Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK hovořila o tom, jak vypadá současná situace s aplikací peptidové radioreceptorové terapie (PRRT) u neuroendokrinních nádorů (NEN) v České republice. Jde o cílenou terapii používající lutecium. Zmínila její indikace, hovořila o somatostatinové receptorové scintigrafii, o kooperativní skupině pro neuroendokrinní neoplazie a spolupráci jednotlivých specialistů počínaje indikačním objednacím listem pacienta s uvedením veškerých potřebných dat, přes průběh léčby, radiační ochranu, nežádoucí účinky, až po sledování mezi cykly i po proběhlé PRRT. Po vystoupení paní primářky následovala živá diskuze, do níž se zapojily i předchozí přednášející, např. na téma podávání PRRT v cizině, zkušeností s asymptomatickými pacienty (maintenance léčba – ano či ne?), optimálního počtu specializovaných center, fungování kooperativní skupiny, či možnosti léčby pacientů v zahraničí. Závěrem se hovořilo o možnostech zvládání karcinoidové krize.

Podobné

9. 6. 2022 | CZE

COVID A PSYCHÉ pohledem psychosomatiky

psychiatrie

MUDr. Radin Honzák, CSc.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Inhibitory kináz příbuzných...

klinická onkologie

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

13. PragueONCO

9. 6. 2022 | CZE

Poškození a reparace DNA různými druhy...

klinická onkologie

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.

13. PragueONCO

Další videa

Komerce

Partneři projektu