Znečistené ovzdušie škodí zdraviu srdca

15. 6. 2022

Riziko abnormálneho srdcového rytmu (komorovej arytmie) sa zvyšuje v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia, a to aj pri jeho miernom zhoršení.

Nový výskum bol predstavený na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) Heart Failure 2022 a prezentovaný v rámci sekcie „Heart Failure ePosters - focus on Arrhythmias and device“.

Autori štúdie odporúčajú, aby ľudia s implantovanými defibrilačnými prístrojmi sledovali dennú úroveň znečistenia ovzdušia a podľa toho plánovali svoju expozíciu.

Zdroj: Folino, F. et al. Association between air pollution and ventricular arrhythmias in high-risk patients (ARIA study): a multicentre longitudinal study. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30020-7

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu