Zelený čaj chráni srdce

18. 2. 2021

Zelený čaj predlžuje život pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Práca japonských vedcov preskúmala súvislosť medzi konzumáciou zeleného čaju a kávy a úmrtnosťou osôb s cievnou mozgovou príhodou alebo bez nej, alebo s infarktom myokardu.

Výsledky ukázali, že pacienti, ktorí pili veľa zeleného čaju, žili väčšinou dlhšie. Tí, ktorí prežili mozgovú príhodu, pili sedem alebo viac šálok denne a mali o 62 % nižšie riziko úmrtia. Podobná asociácia bola nájdená u ľudí po infarkte. U účastníkov štúdie bez predchádzajúcich srdcových problémov však v súvislosti s konzumáciou zeleného čaju nebolo pozorované znížené riziko.

Zdroj: Teramoto, M. et al. Green Tea and Coffee Consumption and All-Cause Mortality Among Persons With and Without Stroke or Myocardial Infarction. PubMed, 2021 Feb 4; STROKEAHA120032273. DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.032273

Partneři projektu