Zásadný objav na liečbu očných chorôb

16. 1. 2023

Dôležitým krokom v liečbe mnohých očných ochorení by sa mohol stať objav amerických vedcov. V laboratórnych podmienkach sa im podarilo zjednotiť rozdelené svetlocitlivé bunky. Čo je kľúčom na ich transplantáciu?

Po tom, čo sa podarilo vytvoriť organoidy (klastre buniek vytvorené v laboratóriu a fungujúce ako príslušný orgán), ktoré plnili rovnakú funkciu ako skutočná sietnica, nadväzujúca štúdia teraz dokázala, že bunky sa dokážu spájať a reagovať na svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami.

Spomenutá funkcia je závislá od schopnosti buniek vytvoriť spojenie s okolitými bunkami pomocou tzv. axónov. Schopnosť vytvorenia spoja je dôležitým faktorom, oveľa zásadnejšia je však pravdepodobnosť obnovy týchto spojov po ich rozdelení.

Zdroj: Ludwig AL, et al. Re-formation of synaptic connectivity in dissociated human stem cell-derived retinal organoid cultures. PNAS. January 4, 2023 120 (2) e2213418120 https://doi.org/10.1073/pnas.2213418120

Partneři projektu