Začína sa alzheimer v ústach?

26. 4. 2021

U ľudí s ochorením ďasien sa častejšie nachádzajú proteínové markery pre Alzheimerovu chorobu v mozgovomiešnom moku.

Prvá štúdia na túto tému preukázala súvislosť medzi amyloidom beta a narušenou rovnováhou bakteriálneho osídlenia v ústach u kognitívne normálnych starších jedincov. Prítomnosť amyloidu v mozgu súvisí so zvýšenou hladinou škodlivých baktérií a zníženou hladinou prospešných baktérií. Toto zistenie tak znovu podporuje názor, že zápalové ochorenia narušujú schopnosť mozgu odbúravať amyloid.

Zdroj: Kamer, A. R. et al. Periodontal dysbiosis associates with reduced CSF Aβ42 in cognitively normal elderly. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.First Published 12 April 2021 https://doi.org/10.1002/dad2.12172

Partneři projektu