Vysoký TK počas gestácie nesie riziká pre ďalší život

11. 3. 2021

Vysoký tlak v priebehu tehotenstva indikuje zvýšené riziko predčasného úmrtia v ďalšom živote z dôvodov ochorení srdca.

Nová štúdia založená na dátach viac než 84 000 žien zahrnutých do dlhodobej štúdie o zdraví zdravotných sestier ukázala, že história vysokého TK či preeklampsie v priebehu tehotenstva viedla k zvýšeniu pravdepodobnosti predčasného úmrtia o 42 %.

Štúdia netvrdí, že vysoký tlak je príčinou predčasného úmrtia, poukazuje iba na súvislosť, ktorá by sa mala ďalej skúmať.

Zdroj: Wang, Y. X. et al. Hypertensive Disorders of Pregnancy and Subsequent Risk of Premature Mortality. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar, 77 (10) 1302 – 1312. https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.01.018

Partneři projektu