Vôňou proti Parkinsonovej chorobe?

5. 8. 2021

V hľadaní nového spôsobu liečby Parkinsonovej choroby zrejme pokročili vedci z americkej Johns Hopkins School of Medicine spolu s kolegami z Južnej Kórey.

V spoločnej štúdii zistili, že farnezol, ktorý sa používa v parfumérii a je súčasťou mnohých esenciálnych olejov, zachováva dopamínové nervy na myšom modeli Parkinsonovej choroby. Ďalším krokom by bolo navrhnúť účinnejšie lieky, ktoré by replikovali efekt tejto prírodnej zlúčeniny, a posunúť ich do klinických štúdií, čo by mohlo byť kľúčom k novej prevratnej liečbe.

Zdroj: Jo, A. et al. PARIS farnesylation prevents neurodegeneration in models of Parkinson’s disease. Science Translational Medicine 28 Jul 2021:
Vol. 13, Issue 604, eaax8891
DOI: 10.1126/scitranslmed.aax8891

https://stm.sciencemag.org/content/13/604/eaax8891

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu