Vitamín D pomáha znížiť príznaky depresie

17. 8. 2022

Suplementácia vitamínom D má malý až stredne silný účinok na depresívne príznaky u dospelých.

Nová štúdia tak teraz systematicky preskúmala a metaanalyzovala randomizované kontrolované štúdie, ktoré skúmali účinnosť doplnkov vitamínu D pri znižovaní depresívnych príznakov v porovnaní s placebom. Zistenia naznačujú, že je potrebný ďalší výskum, ktorý by skúmal účinky kombinácie vitamínu D so štandardnou liečbou depresie.

Zdroj: Mikola, T. et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutition. Published online: 11 Jul 2022. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2022.2096560

Chytré telefóny vedú k mužskej neplodnosti

23. 11. 2023

Rozsiahla švajčiarska populačná štúdia trvajúca 13 rokov odhalila u mužov zníženie koncentrácie spermií a ich celkového počtu pri častejšom používaní mobilných telefónov.

Partneři projektu