Vedú antibiotiká k obezite?

14. 2. 2020

Deti, ktorým sú od útleho veku opakovane podávané antibiotiká, majú vyššie riziko neskoršej obezity.

K tomuto záveru dospela nová štúdia z Nového Zélandu. Podľa nej deti, ktoré mali do veku štyroch rokov predpísané antibiotiká 9×, majú dvojnásobnú pravdepodobnosť vzniku obezity než ich vrstovníci bez častého užívania ATB. Ďalšia štúdia na podobnú tému však pri porovnávaní situácie medzi súrodencami toto spojenie ATB – obezita nepotvrdila.

Zdroje: Azab MB, et al. Childhood antibiotic exposure linked to higher BMI,  likelihood of obesity. JAMA Netw Open. 2020;doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.19694.
Chelimo C, et al. JAMA Netw Open. 2020; doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.17577.

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu