Vedú antibiotiká k obezite?

14. 2. 2020

Deti, ktorým sú od útleho veku opakovane podávané antibiotiká, majú vyššie riziko neskoršej obezity.

K tomuto záveru dospela nová štúdia z Nového Zélandu. Podľa nej deti, ktoré mali do veku štyroch rokov predpísané antibiotiká 9×, majú dvojnásobnú pravdepodobnosť vzniku obezity než ich vrstovníci bez častého užívania ATB. Ďalšia štúdia na podobnú tému však pri porovnávaní situácie medzi súrodencami toto spojenie ATB – obezita nepotvrdila.

Zdroje: Azab MB, et al. Childhood antibiotic exposure linked to higher BMI,  likelihood of obesity. JAMA Netw Open. 2020;doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.19694.
Chelimo C, et al. JAMA Netw Open. 2020; doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.17577.

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu