„Večné chemikálie“ vedú ku karcinómu prostaty

30. 11. 2021

Vystavenie perfluorovaným a polyfluorovaným látkam (PFAS) a diéta s vysokým obsahom tuku zvyšujú riziko karcinómu prostaty a jeho rast.

Pri samcoch myší, ktoré boli injikované bunkami malígneho nádoru prostaty, po pôsobení PFAS a strave s vysokým obsahom tuku došlo k rýchlejšiemu rastu tumoru.

Bunky prostaty, tvoriace nádor v bunkovej kultúre, sa po expozícii PFAS replikovali takmer trikrát toľko.

Uvedené zistenia by mohli ovplyvniť budúce zdravotné odporúčania pre mužov. Látky PFAS, zvané „večné chemikálie“, pretože sa nerozkladajú, sa objavujú v mnohých materiáloch, ako sú napríklad nepriľnavé povlaky na hrncoch a panviciach, obaly a nádoby vo fastfoodoch, koberce, textílie odolné proti škvrnám a vode, pena na hasenie a žiaruvzdorné ochranné pomôcky, farby a tesniace materiály.

Zdroj: Imir, O. B. et al. Per- and Polyfluoroalkyl Substance Exposure Combined with High-Fat Diet Supports Prostate Cancer Progression. Nutrients, 2021, 13(11), 3902; Published: 30 October 2021 https://doi.org/10.3390/nu13113902

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu