V ČR došlo za posledných 20 rokov k nárastu počtu pacientov s DM 2. typu o 65 %. 

9. 3. 2022

V Českej republike sa aktuálne lieči na cukrovku takmer milión pacientov.

Rastúci výskyt predovšetkým cukrovky 2. typu (DM 2. typu) vedie celosve­tovo k označeniu výskytu diabetu za epidémiu. Predpokladá sa, že asi jedna štvrtina zo skutočného počtu diabetikov nie je diagnostikovaná.

Epidémia diabetu sa kvôli pandémii kovidu šíri rýchlejšie.

Pandémia a lockdowny zásadne zmenili životný štýl značnej časti populácie, ktorý je však pri prevencii diabetu kľúčový. Zlá životospráva, ktorá sa za posledný rok v spoločnosti rozmohla, je v mnohých prípadoch spúšťačom choroby. Kvôli kovidu a súvisiacim reštrikciám začali medzi ľuďmi prevládať nezdravé návyky, ktoré výrazne prispievajú k vzniku ochorenia. Medzi najčastejšie rizikové faktory diabetu totiž patrí nedostatok pohybu a spánku či nezdravá strava. Zlý vplyv má aj častý stres alebo napríklad fajčenie.

V „kovidovom“ období, keď sa odkladali preventívne prehliadky a pacienti radšej nechodili k lekárovi alebo aj vplyvom intenzívnej kortikoterapie pri liečbe kovidu sa do diabetologických ambulancií teraz vo veľkej miere dostávajú pacienti s výraznou dekompenzáciou diabetu s nutnosťou nasadenia intenzifikovaného inzulínového režimu, čo je veľká škoda, pretože v čase moderných diabetických prípravkov SGLT2i, GLP1i by sme pri včasne začatej liečbe mohli oddialiť inzulínoterapie aj o niekoľko rokov.

Pri diabete sa rozlišujú dva základné typy – cukrovka 1. typu tvorí menej než 10 % z celkového počtu ochorení a najčastejšie sa zistí v detskom až pubertálnom veku. Najrozšírenejšou formou tejto choroby je však tzv. cukrovka 2. typu, ktorá výrazne súvisí so životosprávou. Objavuje sa najčastejšie medzi 45. a 50. rokom veku, výnimkou však nie sú ani diabetici mladší ako 19 rokov. Cukor v krvi často sprevádzajú choroby srdca a ciev, ktorých vinou ľudia s cukrovkou umierajú priemerne o 8 rokov skôr než zdraví jedinci. Podstatné je chodiť na pravidelné preventívne prehliadky k lekárovi, ktorý môže problém včas odhaliť a odporučiť ďalší postup liečby. Význam má i pravidelný pohybový režim.

Nebezpečne sa blížime k situácii, keď bude každý desiaty občan republiky mať cukrovku! Podstatné je včasné odhalenie diabetu (cukrovky) a nasadenie adekvátnej liečby.

Zabráni tak ďalšiemu rozvoju choroby a jej neskorším komplikáciám.

Štatistiky WHO i Svetovej federácie diabetu (IDF) pravidelne poskytujú údaje o výskyte diabetu.

Údaje z roku 2013 vyčíslujú celkový počet diabetikov na svete na 382 miliónov, ktoré zodpovedajú 8,3 % populácie vo veku od 20 do 79 rokov. Podľa doterajšieho vývoja sa predpokladá nárast populácie s diabetom na 592 miliónov v roku 2035 so zvýšením o 55 % súčasnej populácie diabetikov.

MUDr. Zuzana Kubíková

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu