Unikátna česká štúdia týkajúca sa cestovnej medicíny

5. 2. 2020

Rozsiahla štúdia realizovaná na Klinike infekčných, parazitárnych a tropických chorôb Nemocnice Na Bulovce ukázala, že českí cestovatelia málo využívajú poradenstvo pred vycestovaním.

„Z veľkej časti nie sú riadne zaočkovaní a nevenujú pozornosť prípadným odporúčaniam pre bezpečné správanie sa v rizikových oblastiach. Z celkového počtu bezmála tisíc pacientov – cestovateľov, ktorí boli ošetrení s problémami po návrate z rizikových oblastí, iba 44,4 % absolvovalo pred odchodom do zahraničia konzultáciu u lekára. Očkovaných bolo podľa medzinárodne platných a racionálnych odporúčaní len 33,4 % z nich,“ uviedol k tomu MUDr. Milan Trojánek Ph.D., z Kliniky infekčných, parazitárnych a tropických chorôb Nemocnice Na Bulovce. Zásadným zistením je tiež to, že 33,9 % cestovateľov trpelo nejakou chronickou chorobou, ktorá mohla mať počas cesty vplyv na chorého.

Zdroj: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-pr-a-komunikace/

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu