Unikátna česká štúdia týkajúca sa cestovnej medicíny

5. 2. 2020

Rozsiahla štúdia realizovaná na Klinike infekčných, parazitárnych a tropických chorôb Nemocnice Na Bulovce ukázala, že českí cestovatelia málo využívajú poradenstvo pred vycestovaním.

„Z veľkej časti nie sú riadne zaočkovaní a nevenujú pozornosť prípadným odporúčaniam pre bezpečné správanie sa v rizikových oblastiach. Z celkového počtu bezmála tisíc pacientov – cestovateľov, ktorí boli ošetrení s problémami po návrate z rizikových oblastí, iba 44,4 % absolvovalo pred odchodom do zahraničia konzultáciu u lekára. Očkovaných bolo podľa medzinárodne platných a racionálnych odporúčaní len 33,4 % z nich,“ uviedol k tomu MUDr. Milan Trojánek Ph.D., z Kliniky infekčných, parazitárnych a tropických chorôb Nemocnice Na Bulovce. Zásadným zistením je tiež to, že 33,9 % cestovateľov trpelo nejakou chronickou chorobou, ktorá mohla mať počas cesty vplyv na chorého.

Zdroj: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-pr-a-komunikace/

Partneři projektu