Ukladanie železa zrýchľuje postup Alzheimera

13. 7. 2020

Postup Alzheimerovej choroby zrejme zrýchľuje železo, ktoré sa ukladá v mozgu. Tvrdí to nová štúdia na základe MRI skúmania 200 starších osôb s a bez tohto ochorenia.

Z výsledkov vyplýva, že tí, ktorí touto chorobou trpeli, mali vyššiu hladinu železa v rôznych častiach mozgu. Pri prieskume o 17 mesiacov neskôr sa u tých, ktorí mali vyššiu koncentráciu železa, preukázala rýchlejšia degenerácia neurónov a kognitívnych schopností.

Zdroj: Damulina A et al. Cross-sectional and Longitudinal Assessment of Brain Iron Level in Alzheimer Disease Using 3-T MRI. Radiological Society of North America. Radiology. Published Online:Jun 30 2020 https://doi.org/10.1148/radiol.2020192541

Partneři projektu