Účinkujú checkpoint inhibítory lepšie u mužov?

3. 1. 2022

Dáta naznačujú, že ženy majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia než muži po podaní terapie na množstvo nádorových ochorení podaním checkpoint inhibítorov. Dôvod je zatiaľ nejasný.

Nová štúdia analyzovala dáta viac než 1 300 pacientov s pokročilým melanómom kože. Všetci boli liečení jedným alebo niekoľkými inhibítormi kontrolných bodov, ako je pembrolizumab, nivolumab alebo ipilimumab.

Miera úmrtia u mužov i žien, užívajúcich inhibítory PD-1, ako sú pembrolizumab a nivolumab, bola 40 %. Ak však šlo o kombináciu inhibítorov anti-PD1 a anti-CTLA-4 (ako je ipilimumab), zostala miera úmrtnosti u mužov na 40 %, ale u žien stúpla na 65 %.

Vedci zatiaľ nezistili, či dôvodom je, že liečba nezaberá, alebo kvôli vedľajším účinkom. Imunitný systém mužov a žien sa totiž mierne líši.

 

Zdroj: Yang, S. R. et al. Association Between Sex and Immune Checkpoint Inhibitor Outcomes for Patients With Melanoma. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2136823. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36823

doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36823

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu