Úbytok výšky u žien predvída úmrtnosť na mŕtvicu

14. 9. 2021

Výrazný úbytok výšky v strednom veku je u žien spojený s viac než dvojnásobným zvýšením rizika úmrtia na mozgovú mŕtvicu.

Zistila to štúdia, ktorá sledovala ženy zo severnej Európy. Všetky doterajšie štúdie zaoberajúce sa súvislosťami medzi stratou výšky a kardiovaskulárnymi ochoreniami sa týkali starších ľudí a žiadna sa nezameriavala výhradne na ženy.

Autori sa domnievajú, že lekári by mohli využiť stratu výšky vo včasnej a v strednej dospelosti na identifikáciu žien s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení vrátane mŕtvice. Zistenia zároveň naznačujú, že pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť zabrániť včasnému nástupu straty výšky.

Zdroj: Klinberg, S. et al. Loss of height predicts total and cardiovascular mortality: a cohort study of northern European women. BMJ Open http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049122

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu