Úbytok výšky u žien predvída úmrtnosť na mŕtvicu

14. 9. 2021

Výrazný úbytok výšky v strednom veku je u žien spojený s viac než dvojnásobným zvýšením rizika úmrtia na mozgovú mŕtvicu.

Zistila to štúdia, ktorá sledovala ženy zo severnej Európy. Všetky doterajšie štúdie zaoberajúce sa súvislosťami medzi stratou výšky a kardiovaskulárnymi ochoreniami sa týkali starších ľudí a žiadna sa nezameriavala výhradne na ženy.

Autori sa domnievajú, že lekári by mohli využiť stratu výšky vo včasnej a v strednej dospelosti na identifikáciu žien s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení vrátane mŕtvice. Zistenia zároveň naznačujú, že pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť zabrániť včasnému nástupu straty výšky.

Zdroj: Klinberg, S. et al. Loss of height predicts total and cardiovascular mortality: a cohort study of northern European women. BMJ Open http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049122

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu