THC spúšťa v cievach molekulárnu kaskádu

16. 5. 2022

Tetrahydrokanabinol (THC), hlavná psychoaktívna zložka marihuany, môže v bunkách ciev vyvolať zápal, ktorý zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Z výskumu ďalej vyplynulo, že osoby, ktoré užívali marihuanu častejšie než jedenkrát mesačne, mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť infarktu pred dosiahnutím veku 50 rokov v porovnaní s osobami, ktoré marihuanu neužívali. Kanabinoid THC podporuje zápalové procesy v endotelových bunkách. Vedci zároveň objavili látku genisteín, ktorá vie blokovať prozápalové vlastnosti THC bez prerušenia jeho psychoaktívnych účinkov. Genisteín, ktorý sa nachádza v sóji, znižuje endoteliálnu dysfunkciu pri myšiach liečených THC bez narušenia účinkov lieku na CNS.

Zdroj: Wei, T. T. et al. Cannabinoid receptor 1 antagonist genistein attenuates marijuana-induced vascular inflammation. Cell, S0092-8674(22)00443-3. Advance online publication. DOI: 10.1016/j.cell.2022.04.005

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu