Terapia CAR T-bunkami podporí úspech operácie

3. 3. 2023

Preklinická štúdia ukázala, že terapia CAR T-bunkami môže tiež zlepšiť výsledky chirurgickej liečby solídnych nádorov.

T-lymfocyty s chimérickým antigénnym receptorom (CAR) sú modifikované imunitné bunky, preprogramované tak, aby sa špecificky zameriavali na určité proteíny. Vedci použili unikátny gél obsahujúci ľudské CAR T-bunky na chirurgické rany myší po čiastočnom odstránení nádoru. Takmer vo všetkých prípadoch CAR T-bunky účinne zničili zvyšné nádorové bunky a umožnili myšiam prežiť, i keď by inak zahynuli v dôsledku návratu nádoru. Neúplné odstránenie solídneho nádoru pri operácii je rizikovým faktorom pre zlyhanie primárnej liečby.

Zdroj: Uslu U, et al. Chimeric antigen receptor T cells as adjuvant therapy for unresectable adenocarcinoma. Science Advances. 11 Jan 2023 Vol 9, Issue 2 DOI: 10.1126/sciadv.ade2526

Partneři projektu