Temný genóm: zdroj duševných chorôb?

17. 1. 2022

Vedci zrejme našli vysvetlenie, prečo prevalencia schizofrénie a bipolárnej poruchy zostáva v populáciách po celom svete stabilne okolo 1 %. Príčina pravdepodobne spočíva v „temnom genóme“.

Ide o nedávno vyvinuté oblasti ľudského genómu, ktoré nie sú obvykle považované za gény, ale i napriek tomu môžu kódovať proteíny.

Gény, ktoré zvyšujú riziko týchto ochorení, zároveň prispievajú k reprodukčnej zdatnosti - napríklad tým, že zvyšujú kreativitu - u ľudí, ktorí sú nositeľmi týchto génov, ale u ktorých sa tieto ochorenia nerozvinú. Avšak „temný genóm“ môže vytvárať bielkoviny, ktoré sú dôležité na vývoj mozgu, ale tiež zvyšujú riziko schizofrénie alebo bipolárnej poruchy.

Tieto proteíny by mohli byť vhodným cieľom pre nové lieky a tiež by mohli pomôcť diagnostikovať tieto stavy alebo identifikovať osoby s vysokým rizikom samovraždy.

Zdroj: Erady, Ch. et al. Novel open reading frames in human accelerated regions and transposable elements reveal new leads to understand schizophrenia and bipolar disorders. Molecular Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-021-01405-6

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu