Tau patológia súvisí s reaktívnymi astrocytmi

14. 6. 2023

Štúdia s viac než 1 000 účastníkmi skúmala, prečo sa u niektorých ľudí so zdravými kognitívnymi schopnosťami a depozitmi amyloidu-β v mozgu nevyvinú ďalšie príznaky Alzheimerovej choroby, pri ktorých dochádza k ukladaniu tau proteínov v mozgu.

Vedci zistili, že amyloid-β bol spojený so zvýšenou hladinou tau iba u osôb, ktoré mali známky reaktivity astrocytov. Reaktívne astrocyty sú astrocyty, ktoré prechádzajú morfologickou, molekulárnou a funkčnou prestavbou v reakcii na poranenia, ochorenia alebo infekciu CNS.

Tieto zistenia naznačujú, že astrocyty sú dôležité pre spojenie amyloidu-β s včasnými štádiami tau patológie, čo by mohlo zmeniť spôsob, akým sa definuje včasná Alzheimerova choroba.

Zdroj: Bellaver B, et al. Astrocyte reactivity influences amyloid-β effects on tau pathology in preclinical Alzheimer’s Disease. Nat Med (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02380-x

Partneři projektu